SPAR 2019J 第15回 3次元計測フォーラムに出展いたします

弊社は、SPAR 2019J 第15回 3次元計測フォーラムに出展いたします。

■SPAR 2019J

http://sparj.com/

開催日:2019年6月25日(火)~26日(水)
場所  :川崎市産業振興会館
ブース:TIアサヒ No.20
展示機:S-3200V、UL-1 、S-3180V」

上記の展示を予定しております。是非お気軽にお立ち寄り下さい。

2019年6月11日